Toelichting voor opdrachtgevers

Om een opdracht of klus te kunnen plaatsen, moet u zich eerst aanmelden, ofwel een account aanmaken. Uw account is geldig voor in beginsel 60 dagen. Enkele dagen voor de einddatum krijgt u een herinnering. U kunt besluiten om de inschrijving te vernieuwen.

Bedrijfsnaam (niet) nodig

Bij het aanmelden van een profiel wordt gevraagd om een bedrijfsnaam. Ofschoon er meestal geen sprake zal zijn van een bedrijfsnaam, is deze optie technisch helaas niet uit te schakelen. Vul hier in wat u wilt.

Klus aanmelden

Een klus of opdracht melden kan door eerst in te loggen via de homepage. U komt dan in uw dashboard. Klik daar op "+ Plaats nieuwe opdracht", waarna u de nodige gegevens kunt invoeren. Een opdracht is naderhand via het dashboard aan te passen.

Het accepteren van een aanbod

Betaling voor producten of diensten kunt u onderling regelen.
Vooralsnog is de optie om betalingen via deze site te laten lopen niet operationeel. (In dat geval wordt van een opdrachtgever verlangd dat hij de betaling op voorhand als borg stort, terwijl de klusser dat geld pas kan opnemen als het werk naar tevredenheid is uitgevoerd; heel veilig dus voor beide partijen.)

kies klusserDe betaaloptie binnen deze klussensite is nu niet geactiveerd. Daarom kan een opdrachtgever het aanbod dat een klusser deed op zijn opdracht nu niet accepteren door een klik op 'Kies een klusser'. Dit geldt ook voor het kopen van een dienst van een freelancer (ziehier die diensten). In plaats daarvan volstaat een klik op de naam van de klusser – zie de afbeelding hiernaast.
Daardoor ontstaan er twee nieuwe mogelijkheden:
1. Nodig uit voor deze klus
2. Stuur een bericht

Kies dan voor optie 2: u kunt dan schrijven wat u wilt, en onderling contactgegevens uitwisselen.
Optie 1 (uitnodigen) is gericht tot een klusser die nog niet had geageerd op uw opdracht. Het staat u vrij om deze optie ook te benutten.